Grzybnia ziarnista – ogólnie

Możemy wyróżnić dwie podstawowe metody uprawy na litym drewnie wykorzystująca drewniane pnie drzew liściastych oraz uprawa na trocinach w słojach czy butelkach plastikowych.

Istotnym czynnikiem prowadzenia uprawy na litym drewnie są rozmiary pni ( na długich oraz krótkich kłodach) W tym pierwszym przypadku wykorzystujemy długie pnie lub konary, które powinny być pocięte na odcinki nie dłuższe niż 100-150 cm i średnicy nie mniejszej niż 15 cm natomiast w drugim przepadku używamy pniaków o długości 15-50 cm i średnicy od 2 do 20 cm.

Drewno używane do uprawy musi być zdrowe i pozbawione bocznych odgałęzień, o nieuszkodzonej korze, wolne od chorób i śladów rozkładu. Szczepienie drewna możemy przeprowadzić dowolna metodą ( z odcinaniem krążka, na powierzchni przecięcia, nawiercania otworów czy na klin)

Zaszczepione długie pniaki umieszcza się w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, osłoniętych od wiatru a jednocześnie przewiewnych. Faza wrastania grzybni w podłoże przebiega niezwykle szybko, jeśli pnie przechowywane są w optymalnej temperaturze. Istnieje kilka możliwości przechowywania np. jeśli zaszczepiono tylko kilka kawałków drewna, można je włożyć do perforowanego worka w którym na dnie jest niewielka ilość wody. Jeśli zaszczepiono więcej kawałków drewna to układamy je w stertę którą należy przykryć workami z juty, liśćmi, lub słomą, przy czym materiał ten trzeba regularnie polewać wodą podczas suchej pogody.

Inny sposób polega na umieszczeniu drewna w donicach lub innych pojemnikach, które zagłębia się w ziemi na kilka cm. Pojemniki powinny mieć otwory w dnie oraz wysokość kilka centymetrów większą niż wysokość pniaka. Zaszczepione grzybnią drewno obsypuje się trocinami lub piaskiem, a na górna powierzchnię nakłada około 5 centymetrową warstwę ziemi lub torfu. Następnie donice zagłębia się w ziemi na kilka centymetrów. Prowadzoną w ten sposób uprawę należy utrzymywać w wysokiej wilgotności powietrza przez zamgławianie oraz podlewanie drewna umieszczonego w donicach. Najbardziej odpowiednia temperatura dla wzrostu grzybni to 21-27 °C. Niższa temperatura spowolni wzrost grzybni i znacznie wydłuży czas inkubacji. Zbyt wysoka temperatura 35-37°C może spowodować zamieranie grzybni.

Uprawa na trocinach.

Do uprawy stosuje się trociny z drewna różnych gatunków drzew liściastych lub ich mieszaniny. Podłoże z trocin wymaga wzbogacenia w łatwo dostępne białko i węglowodany ( otręby pszenne lub śruty z ziarna zbóż) Dodatki te nie powinny stanowić więcej niż 20% podłoża. Podłoże z trocin wymaga także przed odkażaniem nawilżenia wodą do wilgotności 55-65%. Nawilżonym podłożem wypełnia się pojemniki uprawowe. Najlepszym do tego celu będą słoiki szklane o pojemności 1-1,5 litra. Następnie słoje zamykamy i poddajemy pasteryzacji w temperaturze 90-100 °C. Po ostygnięciu podłoża możemy przeprowadzić proces szczepienia należy przeprowadzić w czystym pomieszczeniu. Wszystkie czynności należy wykonywać szybko, aby ograniczyć czas kontaktu podłoża z otaczającym powietrzem, w powietrzu znajduje się mnóstwo zarodników grzybów pleśniowych które mogą zaszkodzić uprawie. Grzybnie ziarnistą umieszczamy na powierzchni po czym należy ją wymieszać z górna warstwą podłoża na głębokość ok 5-7cm i ubić ją. Następnie słoje zamykamy kilkoma warstwami gazy lub warstwą foli mocując gumką recepturką. Jeżeli zastosowaliśmy folie, to należy w niej zrobić cienką igłą kilka otworów w celu wymiany gazowej.

Inkubacje najlepiej prowadzić w ciemności w temp. Od 20-30°C oraz wilgotności ok 60-70%. W optymalnych warunkach po ok 20-50 dniach od momentu szczepienia grzybnia całkowicie przerasta podłoże.

ziarno ogolnie-1

ziarno ogolnie-1-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.