Czy można na jednym klocku czy pniu drzewa hodować dwa gatunki grzybów?

Gdy zaszczepimy klocek lub pniak dwoma gatunkami grzybów, grzybnie będą konkurować ze sobą, będą „walczyć” i osłabiać się nawzajem. W konsekwencji jedna z grzybni zdominuje drugą i tamta zaniknie. Nam potrzebna jest grzybnia silna i aktywna, dlatego trzeba kierować się zasadą jeden klocek czy pniak na jeden rodzaj grzybni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *