Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) grzybnia na ziarnie 1l

25,00 

Najniższa cena ( 24 maja 2024 ): 19,00  Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Oferujemy grzybnię Pierścieniaka na ziarnie o pojemności 1l.

 

Grzybnią ziarnistą nazywamy strzępki grzybni, które przenoszone są (rozrastają się) na ziarnie zbóż w wyniku czego idealnie nadaje się  ona do założenia własnej amatorskiej uprawy.

Grzybnia Pierścieniaka umieszczona jest w specjalnym opakowaniu z mikrofiltrem, co zabezpiecza ją przed zakażeniem, a jednocześnie umożliwia wymianę gazową.

Szczegóły uprawy:

– miejsce – uprawa w ogrodzie

– podłoże – słoma zbóż, odpady drzewne (zrąbki)

– pierwsze zbiory – 1-4 tygodnie

– temperatura hodowli – +22ºC – +28ºC

Do każdej sprzedawanej grzybni dodawana jest instrukcja uprawy.

Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) w stanie naturalnym najczęściej występuje w kopcach, stogach słomy, kompostach, na polu. Pierścieniak uprawny odznacza się jednolitą budową owocników, w postaci regularnego kapelusza osadzonego centralnie na trzonku. Kapelusz może mieć kolor od jasno- do ciemnobrązowego, kształt od płaskiego do półkolistego. Trzonek jest zawsze biały; może być gruby lub cienki, prosty lub rozszerzony u podstawy. Na spodzie kapelusza od trzonka ku brzegowi biegną blaszki. Blaszki są fioletowe lub białe, ciemniejące w miarę dojrzewania owocnika. Wyrasta pojedynczo lub w grupach.

Pierścieniaki są bogate są w witaminy z grupy B i składniki mineralne. Nie powinien być spożywany na surowo. Doskonale sprawdzi się w sosach i zupach. Ma łagodny, rzodkiewkowy smak, lekko cierpki. Nadaje się do duszenia i grillowania

 

Instrukcja uprawy

 

Pierścieniak – Stropharia rugoso-annulata

 

Uprawa pierścieniaka jest stosunkowo prosta, nie wymaga dużych nakładów, można ją prowadzić wykorzystując łatwo dostępną słomę zbóż. Ponadto grzyb ten jest stosunkowo odporny na choroby i szkodniki. Jego wartości odżywcze i smakowe są  porównywalne z pieczarką.

Kapelusz pierścieniaka jest żółtobrązowy lub czeronobrązowy, a jego średnica waha się od 5-20, a nawet 25cm. Trzon, długości 9-10 cm i grubości 10-16mm, jest biały lub kremowy. Osłona znajdująca się między kapeluszem a trzonem ma konsystencję waty. Po pęknięciu, ma ona kształt gwiaździsty. Pozwala to na odróżnienie pieścieniaka od grzybów-chwastów, które pojawiają się niekiedy w czasie uprawy. We wczesnym stadium rozwojowym, kapelusz owocnika pierścieniaka pokryty jest zgrubieniami, które potem zanikają lub pozostają w  postaci białych cętek.

Optymalna temperatura dla rozwoju grzybni pierścieniaka wynosi 25-27ºC. Temperatura powyżej 30ºC powoduje gwałtowne zahamowanie wzrostu. Grzybnia zamiera przy temperaturze 35ºC. Wzrost grzybni ustaje również przy temperaturze 5ºC. Podczas owocowania znaczenie temperatury jest mniejsze. Pierścieniak plonuje równie dobrze w temperaturze 10, jak i 20ºC. W czasie uprawy pierścieniaka temperatura nie powinna ulegać zbyt dużym wahaniom, gdyż wówczas następuje skraplanie pary wodnej w podłożu. Prowadzi to do obumierania grzybni oraz czernienia słomy. Problem ten występuje szczególnie w uprawie pierścieniaka w inspektach, gdzie możliwości regulowania temp są ograniczone.

Wzrost grzybni pierścieniaka uzależniony jest ściśle od wilgotności podłoża. Najintensywniejszy wzrost wykazuje grzybnia przy wilgotności podłoża 70%. zwiększająca się wilgotność podłoża powoduje szybkie zmniejszanie się tempa wzrostu grzybni. Podobnie przy niższej wilgotności podłoża grzybna rośnie znacznie wolniej.

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój pierścieniaka jest odczyn podłoża. Przed zaszczenieniem grzybnią powinno mieć ono odczyn zbliżony do obojętnego (pH=7). W czasie rozwoju grzybni następuje obniżenie pH podłoża. Kwaśny odczyn podłoża w późnej fazie wzrostu grzybni jest korzystny, ponieważ może ograniczać wzrost grzybów konkurencyjnych dla pierścieniaka.

Owocniki pierścieniaka nie tworzą się w całkowitej ciemności. Dlatego w uprawie w pomieszczeniu np. W piwnicy, należy umieszczać skrzynie w pobliżu okien, aby zapewnić dostęp światła lub stosować światło sztuczne.

Uprawa pierścieniaka na wolnym terenie może odbywac się na balotach słomy, w inspektach lub zagonach w gruncie oraz pomieszczeniach.

Uprawa na balotach słomy należy do najmniej absorbujących. Baloty, po nawilżeniu i zaszczepieniu grzybnią (rozdział o szczepieniu) umieszczamy w miejscu przeznaczonym na uprawę, bezpośrednio na ziemi. Miejsce to powinno być cieniste i osłonięte od wiatrów. Pielęgnacja w czasie uprawy polega na utrzymywaniu optymalnej wilgotności słomy. Jeżeli wierzchnia warstwa słomy przeschnie na głębokość około 2 cm, to polewamy balot wodą. Najlepsza do tego celu jest konewka z drobnym sitkiem. Jednorazowo nie należy nawilżać ilością większą niż 2-3 litry wody na jeden balot słomy. Przy przedłużających się opadach, trwających ponad 3-4 dni, boloty trzeba przykryć folią. Krótkotrwałe opady nie szkodzą grzybni. Po ustaniu opadów folię należy zdjąć. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie  balotów pod niskim tunelem foliowym, w cienistym miejscu. Odstęp między folią a balotami powinien wynosić 30 cm, aby umożliwić stały ruch powietrza. Jeżeli tunel jest dobrze zacieniony, to zabezpieczy słomę przed przegrzewaniem, a także ograniczy jej wychładzanie w ciągu nocy. Jednocześnie umożliwi nam łatwiejsze utrzymanie właściwej wilgotności.

Uprawę wiosenną zakładamy w końcu maja lub na początku czerwca. Grzyby pojawiają się wówczas na balotach lub na ziemi w ich bezpośrednim  sąsiedztwie po 2-4 miesiącach od założenia uprawy. Owocniki wyrastają na górnej i bocznych powierzchniach, a czasem także wewnątrz balotu, dlatego trzeba je dokładnie przeglądać odchylając słomę. Czasem, mimo że grzybnia dobrze przerasta słomę i jest widoczna pod jej powierzchnią, owocowanie nie następuje. Wówczas na balot trzeba nałożyć okrywę warstwą 4-5cm i utrzymywać ją stale wilgotną. Owocniki powinny pojawić się w ciągu 3-4 tygodni. Tworzenie owocników w uprawie  założonej wiosną trwa najczęściej do późnej jesieni, dopóki temperatura nie spadnie poniżej 10ºC. Plonowanie zależy od pogody. Przy niskich temperaturach plon jest niższy, a owocniki tworzą sie w dłuższych odstępach czasu. Przy wyższych  temperaturach owocniki rosną w krótkich odstępach czasu, a plon jest wyższy. Jednak uprawa przy obfitym plonowaniu wyczerpuje się szybko. Plon ogólny, w zależności od warunków uprawy, wynosi 4-10 kg grzybów z balotu. Założenie uprawy na początku jesieni umożliwia uzyskanie grzybów późną jesienią, a po przezimowaniu wczesnego plonu wiosennego. Dalsze owocowanie  będzie przebiegało do września. W czasie zimy uprawa musi być zabezpieczona przed przemarznięciem. Wystarczy baloty, po nastaniu słabych mrozów (ok.2ºC), okryć matami ze słomy, liśćmi lu gałęziami, a wczesną wiosną zdjąć okrycie.

Najlepsze warunki do uprawy pierścieniaka stwarza inspekt. Podłoże z nawilżonej słomy układa się na perforowanej folii, która izoluje podłoże od ziemi, częściowo chroniąc słomę przed zakażeniami grzybami pleśniowymi i szkodnikami, ale jednocześnie umożliwia później wzrastanie grzybni pierścieniaka w glebę. Grzybnia może wówczas pobierać z niej dodatkowo wodę i składniki mineralne. Podłoże układa się warstwami w inspekcie u udeptuje. Silne ubicie słomy jest bardzo ważne, gdyż sprzyja lepszemu rozwojowi grzybni. Całkowita wysokość warstwy podłoża powinna wynosić 25 cm. Pierwszą warstwę słomy, o grubości ok 5 cm, układamy bezpośrednio na folii i wysiewamy 1/3 ilości grzybni przeznaczonej do zaszczepienie podłoża. Jeżeli stosujemy grzybnię trocinową lub słomiastą, to trzeba ją przed wysiewem rozkruszyć. Grzybnia ziarnista jest w tym przypadku łatwiejsza do wysiania. Następnie nakładamy słomę do wysokości ok 20cm, licząc od folii na dnie inspektu. Po wyrównaniu powierzchni podłoża, posypuje  się je równomiernie pozostałą częścią grzybni, a następnie przykrywa warstwą wilgotnej słomy grubości 5-8cm. Na m2 uprawy zużywamy 1 litr grzybni, tj ok0,5 kg. Aby stworzyć lepsze warunki dla rozwoju grzybni, podłoże przykrywa się wilgotnym jutowym workiem lub kilkoma warstwami papieru, które trzeba utrzymywać stale wilgotne. Po założeniu okien inspektowych cieniujemy je czarną folią lub matami słomianymi. Przy temp sprzyjającej  wzrostowi grzybni, inspektu nie wietrzymy. Jeżeli jednak temperatura wewnątrz wzrasta do 30ºC, to należy ją obniżać przez uchylenie okien. Przerastanie podłoża grzybnią trwa, w zależności od temp., od 3-5 tygodni. Przerośnięte podłoże przykrywa się ziemią okrywową, która warunkuje wiązanie owocników. Odczyn okrywy powinien być lekko kwaśny (pH=5,7-6). Grubość warstwy okrywowej winna wynosić ok 5cm. Pielęgnacja uprawy po nałożeniu okrywy polega na regulowaniu wilgotności okrywy. Zagony podlewa się umiarkowanie tak, aby woda nawilżała okrywę i nie przedostawała się do podłoża. Nie należy dopuszczać także do nadmiernego przesuszenia okrywy. Jednorazowa kawka wody nie powinna  przekraczać 1,5 litra na m2. Około 10-14 dni po nałożeniu okrywy, kiedy strzępki grzybni znajdują się tuż pod jej powierzchnią, rozpoczynamy wietrzenie inspektów. Polega ono na uchlaniu okien inspektowych. Jeżeli okna wcześniej zakryliśmy czarną folią, to należy ją zdjąć, podobnie jak maty słomiane. Wietrzenie wpływa na wielkość i jakość plonu. Pierwsze zbiory następują już po 4 tygodniach od nałożenia okrywy. Od momentu pojawienia się zawiązków owocników do ich pełnej dojrzałości upływa 10-12 dni. W okresie zbiorów należy utrzymywać wysoką wilgotność, zraszając uprawę co 2-4 dni. Owocniki zbiera się , gdy osłona okrywająca blaszki jest przerwana, ale kapelusz ma jeszcze kształt dzwonu. Technika zbioru polega na wykręcaniu owocników z okrywy lub podłoża. Dołki powstałe po wykręceniu owocników przysypuje się okrywą, natomiast resztki owocników pozostałe na zagonie usuwa się. Plonowanie pierścieniaka następuje w kilku rzutach, z których dwa pierwsze są najobfitsze.Uprawę w inspekcie zakłada się najczęściej od połowy maja, aby uniknąć przymrozków. Rozpoczęcie uprawy w podanym terminie pozwala wykorzystać podłoże w ciągu jednego roku. Jeżeli uprawę założymy w późniejszym czasie, to część plonu uzyskamy w roku następnym, po przezimowaniu uprawy. W czasie zimy, przy silnych mrozach, inspekt należy okryć tak, aby grzybnia nie przemarzła.

Uprawa pierścieniaka na zagonie, w gruncie, podobna jest do uprawy w inspekcie. W ziemi wykopujemy dół o głębokości 25cm i szerokości 80-100cm. Długość wykopu zależy od wielkości uprawy,jaką chcemy założyć, jedynym ograniczeniem jest powierzchnia zagonu, która nie powinna być mniejsza niż 1m2. Wykop wykładamy folią perforowaną i resztę czynności wykonujemy jak w uprawie w inspekcie.

Pierścieniaka można uprawiać  również w pomieszczeniach. Najczęściej do takiej uprawy wykorzystuje się piwnice. Jeżeli są one ogrzewane, wtedy termin zakładania uprawy jest dowolny. U prawie w piwnicy podłoże umieszcza się w skrzynkach, o powierzchni nie mniejszej nić 0,5m2 i głębokości 25cm. Zasady prowadzenia są podobne jak w uprawie w inspekcie. W uprawie w pomieszczeniu należy utrzymywać w okresie wzrostu grzybni temp powietrza 20-25ºC. Umożliwia to zapewnienie temp podłoża na poziomie 25-27ºC, która pozwoli na szybkie przerośnięcie podłoża przez strzępki. Trzeba także pamiętać o zapewnieniu dostępu światła w czasie zawiązywania i dorastania owocników.

Niezależnie od metody uprawy, plony wahają się od kilku do kilkunastu kilogramów z 1 m2.

W uprawie znajduje się kilka odmian pierścieniaka, różniących się dość istotnie cechami morfologicznymi i barwą, a także nieznacznie wymaganiami uprawowymi. Niektóre z nich mogą tworzyć owocniki bez nakładania na podłożę okrywy. Właśnie te są najlepiej przystosowane do uprawy na balotach słomy.

Ciekawymi sposobami uprawy pierścieniaka mogą być tzw. metoda ściółkowa oraz kopcowa. W obydwu przypadkach jako podłoże wykorzystuje się słomę, trociny, korę i dobrze przefermentowany kompost (tzw.zimny). Przydatne są również gałęzie i pędy krzewów, pocięte w rozdrabniaczu ogrodowym na drobne kawałeczki, oraz kora. Wymienione materiały możemy mieszać w dowolnej proporcji, w zależności od ich przeznaczenia. Przed użyciem mieszanina musi być dobrze nawilżona wodą.

Uprawę ściółkową zakłada się w ogrodzie na zagonach między rzędami roślin, np warzyw. Międzyrzędzia lub ścieżki między zagonami należy pogłębić na około 5-10cm. Umieszczamy w nich pierwsza warstwę mieszaniny słomy, trocin, kompostu i kory, o grubości około 2-3cm, a na jej powierzchnię wysiewamy grzybnię pierścieniaka w ilości 0,5kg/m2. Następnie grzybnię przykrywamy drugą warstwą mieszaniny o grubości około 5 cm, na którą nakładamy niewielką ilość kory. Materiał umieszczony w międzyrzędziach lub na ścieżkach spełnia rolę ściółki, która chroni glebę na zagonie przed wysychaniem oraz ogranicza wzrost chwastów. Grzybnia pierścieniaka rozrasta się w tym środowisku dość szybko i nie szkodzi sąsiadującym roślinom. Jeżeli uprawę założymy wiosną w czasie sadzenia np warzyw, to grzybów możemy spodziewać się już latem. Owocniki wyrastają najczęściej na obrzeżach międzyrzędzi lub w nieznacznym oddaleniu od nich, wśród uprawianych roślin. Pielęgnacja uprawy polega na okresowym jej nawilżaniu,ale jest to mało absorbujące, bo odbywa się przy okazji podlewania roślin na zagonie.

Uprawę „kopcową” zakłada się w ocienionym miejscu ogrodu. może to być, np na skraju, w pobliżu krzewów lub drzew, gdzie niezbyt często zaglądamy. W wyznaczonym miejscu wybieramy ziemię na głębokość ok 15-20cm, odkładając ją na skraj wykopu. Wykop wypełniamy wilgotną mieszaniną trocin, kompostu i słomy (proporcja miedzy poszczególnymi składnikami jest dowolna), usypując z niej w środkowej części rodzaj kopca o wysokości ok 40cm. Mieszaninę nakładamy warstwami o grubości 5cm, które przesypujemy grzybnią. Zużycie grzybni jest podobne jak w uprawie opisanej wyżej. Powstały kopiec zasypujemy ziemią z wykopu. Pielęgnacja polega na utrzymaniu stałej wilgotności okrywającej kopiec gleby. Naturalne opady nie szkodzą uprawie. Plonowanie przebiega podobnie jak w metodzie ściółkowej, ale jest znacznie obfitsze.

 

więcej informacji, porady, przepisy kulinarne na   www.planto.eu

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Miejsce uprawy

uprawa w ogrodzie

Temperatura hodowli

+15ºC – +28ºC

Pierwsze zbiory

1-4 tygodnie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) grzybnia na ziarnie 1l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *