Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) grzybnia na ziarnie 1l

19,00 

Brak w magazynie

Opis

Oferujemy grzybnię Pierścieniaka na ziarnie o pojemności 1l.

 

Grzybnią ziarnistą nazywamy strzępki grzybni, które przenoszone są (rozrastają się) na ziarnie zbóż w wyniku czego idealnie nadaje się  ona do założenia własnej amatorskiej uprawy.

Grzybnia Pierścieniaka umieszczona jest w specjalnym opakowaniu z mikrofiltrem, co zabezpiecza ją przed zakażeniem, a jednocześnie umożliwia wymianę gazową.

Szczegóły uprawy:

– miejsce – uprawa w ogrodzie

– podłoże – słoma zbóż, odpady drzewne (zrąbki)

– pierwsze zbiory – 1-4 tygodnie

– temperatura hodowli – +22ºC – +28ºC

Do każdej sprzedawanej grzybni dodawana jest instrukcja uprawy.

Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) w stanie naturalnym najczęściej występuje w kopcach, stogach słomy, kompostach, na polu. Pierścieniak uprawny odznacza się jednolitą budową owocników, w postaci regularnego kapelusza osadzonego centralnie na trzonku. Kapelusz może mieć kolor od jasno- do ciemnobrązowego, kształt od płaskiego do półkolistego. Trzonek jest zawsze biały; może być gruby lub cienki, prosty lub rozszerzony u podstawy. Na spodzie kapelusza od trzonka ku brzegowi biegną blaszki. Blaszki są fioletowe lub białe, ciemniejące w miarę dojrzewania owocnika. Wyrasta pojedynczo lub w grupach.

Pierścieniaki są bogate są w witaminy z grupy B i składniki mineralne. Nie powinien być spożywany na surowo. Doskonale sprawdzi się w sosach i zupach. Ma łagodny, rzodkiewkowy smak, lekko cierpki. Nadaje się do duszenia i grillowania

 

Instrukcja uprawy

 

Pierścieniak – Stropharia rugoso-annulata

 

Uprawa pierścieniaka jest stosunkowo prosta, można ją prowadzić, wykorzystując łatwo dostępną słomę zbóż. Grzyb ten jest stosunkowo odporny na choroby i szkodniki. Jego wartości odżywcze i smakowe są  porównywalne z pieczarką.

Uprawa:

– Optymalna temperatura dla rozwoju grzybni pierścieniaka wynosi 25-27ºC. Temperatura powyżej 30ºC powoduje gwałtowne zahamowanie wzrostu. Grzybnia zamiera przy temperaturze 35ºC. Wzrost grzybni ustaje również przy temperaturze 5ºC. Podczas owocowania znaczenie temperatury jest mniejsze. Pierścieniak plonuje równie dobrze w temperaturze 10, jak i 20ºC. W czasie uprawy pierścieniaka temperatura nie powinna ulegać zbyt dużym wahaniom, gdyż wówczas następuje skraplanie pary wodnej w podłożu. Prowadzi to do obumierania grzybni oraz czernienia słomy. Problem ten występuje szczególnie w uprawie pierścieniaka w inspektach, gdzie możliwości regulowania temp są ograniczone.

– Wzrost grzybni pierścieniaka uzależniony jest ściśle od wilgotności podłoża. Najintensywniejszy wzrost wykazuje grzybnia przy wilgotności podłoża 70%. Zwiększająca się wilgotność podłoża powoduje szybkie zmniejszanie się tempa wzrostu grzybni. Podobnie przy niższej wilgotności podłoża grzybnia rośnie znacznie wolniej.

– Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój pierścieniaka jest odczyn podłoża. Przed zaszczenieniem grzybnią powinno mieć ono odczyn zbliżony do obojętnego (pH=7). W czasie rozwoju grzybni następuje obniżenie pH podłoża. Kwaśny odczyn podłoża w późnej fazie wzrostu grzybni jest korzystny, ponieważ może ograniczać wzrost grzybów konkurencyjnych dla pierścieniaka.

– Owocniki pierścieniaka nie tworzą się w całkowitej ciemności. Dlatego w uprawie w pomieszczeniu np. w piwnicy, umieść skrzynie w pobliżu okien, aby zapewnić dostęp światła lub stosuj światło sztuczne.

– Uprawa pierścieniaka na wolnym terenie może odbywać się na balotach słomy, w inspektach lub zagonach w gruncie oraz pomieszczeniach.

Uprawa na balotach słomy należy do najmniej absorbujących. Baloty, po nawilżeniu i zaszczepieniu grzybnią, umieszczamy w miejscu przeznaczonym na uprawę, bezpośrednio na ziemi. Miejsce to powinno być cieniste i osłonięte od wiatrów. W czasie uprawy utrzymuj optymalną wilgotności słomy. Jeżeli wierzchnia warstwa słomy przeschnie na głębokość około 2 cm, to polej balot wodą. Najlepsza do tego celu jest konewka z drobnym sitkiem. Jednorazowo nie należy nawilżać ilością większą niż 2-3 litry wody na jeden balot słomy. Przy przedłużających się opadach, trwających ponad 3-4 dni, baloty trzeba przykryć folią. Krótkotrwałe opady nie szkodzą grzybni. Po ustaniu opadów folię należy zdjąć. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie  balotów pod niskim tunelem foliowym, w cienistym miejscu. Odstęp między folią a balotami powinien wynosić 30 cm, aby umożliwić stały ruch powietrza. Jeżeli tunel jest dobrze zacieniony, to zabezpieczy słomę przed przegrzewaniem, a także ograniczy jej wychładzanie w ciągu nocy. Jednocześnie umożliwi nam łatwiejsze utrzymanie właściwej wilgotności.

Uprawę wiosenną zakładamy w końcu maja lub na początku czerwca. Grzyby pojawiają się wówczas na balotach lub na ziemi w ich bezpośrednim sąsiedztwie po 2-4 miesiącach od założenia uprawy. Owocniki wyrastają na górnej i bocznych powierzchniach, a czasem także wewnątrz balotu, dlatego dokładnie je przeglądaj, odchylając słomę. Czasem, mimo że grzybnia dobrze przerasta słomę i jest widoczna pod jej powierzchnią, owocowanie nie następuje. Wówczas na balot trzeba nałożyć okrywę warstwą 4-5cm i utrzymywać ją stale wilgotną. Owocniki powinny pojawić się w ciągu 3-4 tygodni. Tworzenie owocników w uprawie  założonej wiosną trwa najczęściej do późnej jesieni, dopóki temperatura nie spadnie poniżej 10ºC. Plonowanie zależy od pogody. Przy niskich temperaturach plon jest niższy, a owocniki tworzą się w dłuższych odstępach czasu. Przy wyższych  temperaturach owocniki rosną w krótkich odstępach czasu, a plon jest wyższy. Jednak uprawa przy obfitym plonowaniu wyczerpuje się szybko.

Plon ogólny, w zależności od warunków uprawy, wynosi 4-10 kg grzybów z balotu. Założenie uprawy na początku jesieni umożliwia uzyskanie grzybów późną jesienią, a po przezimowaniu wczesnego plonu wiosennego. Dalsze owocowanie  będzie przebiegało do września. W czasie zimy uprawa musi być zabezpieczona przed przemarznięciem. Wystarczy baloty, po nastaniu słabych mrozów (ok.2ºC), okryć matami ze słomy, liśćmi lu gałęziami, a wczesną wiosną zdjąć okrycie.

Najlepsze warunki do uprawy pierścieniaka stwarza inspekt. Podłoże z nawilżonej słomy układa się na perforowanej folii, która izoluje podłoże od ziemi, częściowo chroniąc słomę przed zakażeniami grzybami pleśniowymi i szkodnikami, ale jednocześnie umożliwia później wzrastanie grzybni pierścieniaka w glebę. Grzybnia może wówczas pobierać z niej dodatkowo wodę i składniki mineralne. Podłoże układa się warstwami w inspekcie u udeptuje. Lepszemu rozwojowi grzybni sprzyja ubicie słomy. Całkowita wysokość warstwy podłoża powinna wynosić 25 cm. Pierwszą warstwę słomy, o grubości ok 5 cm, ułóż bezpośrednio na folii i wysiej 1/3 ilości grzybni przeznaczonej do zaszczepienie podłoża. Jeżeli stosujesz grzybnię trocinową lub słomiastą, to trzeba ją przed wysiewem rozkruszyć. Grzybnia ziarnista jest w tym przypadku łatwiejsza do wysiania. Następnie nałóż słomę do wysokości ok 20cm, licząc od folii na dnie inspektu. Po wyrównaniu powierzchni podłoża, posyp je równomiernie pozostałą częścią grzybni, a następnie przykryj warstwą wilgotnej słomy grubości 5-8cm. Na 1m2 uprawy zużywamy 1 litr grzybni, tj ok. 0,5 kg. Aby stworzyć lepsze warunki dla rozwoju grzybni, podłoże przykryj  wilgotnym jutowym workiem lub kilkoma warstwami papieru, które stale muszą być wilgotne. Po założeniu okien inspektowych, cieniuj je czarną folią lub matami słomianymi. Przy temperaturze sprzyjającej  wzrostowi grzybni, inspektu nie wietrzymy. Jeżeli jednak temperatura wewnątrz wzrasta do 30ºC, to należy ją obniżać przez uchylenie okien. Przerastanie podłoża grzybnią trwa, w zależności od temp. od 3-5 tygodni. Przerośnięte podłoże przykrywa się ziemią okrywową, która warunkuje wiązanie owocników. Odczyn okrywy powinien być lekko kwaśny (pH=5,7-6). Grubość warstwy okrywowej winna wynosić ok 5cm. Po nałożeniu okrywy reguluj wilgotności okrywy. Zagony podlewaj umiarkowanie tak, aby woda nawilżała okrywę i nie przedostawała się do podłoża. Nie należy dopuszczać także do nadmiernego przesuszenia okrywy. Jednorazowa dawka wody nie powinna  przekraczać 1,5 litra na m2. Około 10-14 dni po nałożeniu okrywy, kiedy strzępki grzybni znajdują się tuż pod jej powierzchnią, rozpocznij wietrzenie inspektów, uchylając okna inspektowe. Zdejmij czarną folię i maty słomiane. Wietrzenie wpływa na wielkość i jakość plonu.

Pierwsze zbiory wystąpią już po 4 tygodniach od nałożenia okrywy. Od momentu pojawienia się zawiązków owocników do ich pełnej dojrzałości upływa 10-12 dni. W okresie zbiorów utrzymuj wysoką wilgotność, zraszaj uprawę co 2-4 dni. Owocniki zbieraj, gdy osłona okrywająca blaszki jest przerwana, ale kapelusz ma jeszcze kształt dzwonu. Owocniki „wykręcaj” z okrywy lub podłoża. Dołki powstałe po wykręceniu owocników przysyp okrywą,  resztki owocników pozostałe na zagonie usuń. Plonowanie pierścieniaka następuje w kilku rzutach, z których dwa pierwsze są najobfitsze. Uprawę w inspekcie zakłada się najczęściej od połowy maja, aby uniknąć przymrozków. Rozpoczęcie uprawy w podanym terminie pozwala wykorzystać podłoże w ciągu jednego roku. Jeżeli uprawę założymy w późniejszym czasie, to część plonu uzyskamy w roku następnym, po przezimowaniu uprawy. W czasie zimy, przy silnych mrozach, inspekt należy okryć tak, aby grzybnia nie przemarzła.

Uprawa pierścieniaka na zagonie, w gruncie, podobna jest do uprawy w inspekcie. W ziemi wykop dół o głębokości 25cm i szerokości 80-100cm. Długość wykopu zależy od wielkości uprawy, jaką chcesz założyć, jedynym ograniczeniem jest powierzchnia zagonu, która nie powinna być mniejsza niż 1m2. Wykop wykładamy folią perforowaną i resztę czynności wykonujemy tak,  jak w uprawie w inspekcie.

Pierścieniaka można uprawiać  również w pomieszczeniach. Najczęściej do takiej uprawy wykorzystuje się piwnice. Jeżeli są one ogrzewane, wtedy termin zakładania uprawy jest dowolny. U prawie w piwnicy podłoże umieść w skrzynkach, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5m2 i głębokości 25cm. Zasady prowadzenia są podobne jak w uprawie w inspekcie. W uprawie w pomieszczeniu, w okresie wzrostu grzybni, utrzymuj temperaturę powietrza 20-25ºC. Zapewni to temperaturę podłoża na poziomie 25-27ºC, która pozwoli na szybkie przerośnięcie podłoża przez strzępki. Pamiętaj o zapewnieniu dostępu światła w czasie zawiązywania i dorastania owocników.

Niezależnie od metody uprawy, plony wahają się od kilku do kilkunastu kilogramów z 1 m2.

W uprawie znajduje się kilka odmian pierścieniaka, różniących się dość istotnie cechami morfologicznymi i barwą, a także nieznacznie wymaganiami uprawowymi. Niektóre z nich mogą tworzyć owocniki bez nakładania na podłożę okrywy. Właśnie te są najlepiej przystosowane do uprawy na balotach słomy.

Ciekawymi sposobami uprawy pierścieniaka mogą być tzw. metoda ściółkowa oraz kopcowa. W obydwu przypadkach jako podłoże wykorzystuje się słomę, trociny, korę i dobrze przefermentowany kompost (tzw.zimny). Przydatne są również gałęzie i pędy krzewów, pocięte w rozdrabniaczu ogrodowym na drobne kawałeczki, oraz kora. Wymienione materiały możemy mieszać w dowolnej proporcji, w zależności od ich przeznaczenia. Przed użyciem mieszanina musi być dobrze nawilżona wodą.

Uprawę ściółkową zakłada się w ogrodzie na zagonach między rzędami roślin, np warzyw. Międzyrzędzia lub ścieżki między zagonami należy pogłębić na około 5-10cm. Umieść w nich pierwszą warstwę mieszaniny słomy, trocin, kompostu i kory, o grubości około 2-3cm, a na jej powierzchnię wysiej grzybnię pierścieniaka w ilości 0,5kg/m2. Następnie grzybnię przykryj drugą warstwą mieszaniny o grubości około 5 cm. Nałóż na nią niewielką ilość kory. Materiał umieszczony w międzyrzędziach lub na ścieżkach spełnia rolę ściółki, która chroni glebę na zagonie przed wysychaniem oraz ogranicza wzrost chwastów. Grzybnia pierścieniaka rozrasta się w tym środowisku dość szybko i nie szkodzi sąsiadującym roślinom. Jeżeli uprawę założysz wiosną, np. w czasie sadzenia warzyw, to grzybów możesz spodziewać się już latem. Owocniki wyrastają najczęściej na obrzeżach międzyrzędzi lub w nieznacznym oddaleniu od nich, wśród uprawianych roślin. Pielęgnacja uprawy polega na okresowym jej nawilżaniu,ale jest to mało absorbujące, bo odbywa się przy okazji podlewania roślin na zagonie.

Uprawę „kopcową” zakłada się w ocienionym miejscu ogrodu. może to być, np na skraju, w pobliżu krzewów lub drzew. W wyznaczonym miejscu wybierz ziemię na głębokość ok 15-20cmi odłóż ją na skraj wykopu. Wykop wypełnij wilgotną mieszaniną trocin, kompostu i słomy (proporcja między poszczególnymi składnikami jest dowolna), usyp z niej w środkowej części rodzaj kopca o wysokości ok 40cm. Mieszaninę nakładaj warstwami o grubości 5cm. Warstwy przesypuj grzybnią. Zużycie grzybni jest podobne jak w uprawie opisanej wyżej. Powstały kopiec zasyp ziemią z wykopu. Pielęgnacja polega na utrzymaniu stałej wilgotności okrywającej kopiec gleby. Naturalne opady nie szkodzą uprawie. Plonowanie przebiega podobnie jak w metodzie ściółkowej, ale jest znacznie obfitsze.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Miejsce uprawy

uprawa w ogrodzie

Temperatura hodowli

+15ºC – +28ºC

Pierwsze zbiory

1-4 tygodnie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pierścieniak (Stropharia Rugosoannulata) grzybnia na ziarnie 1l”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.